آخرین خبرها

مسابقه آموزشی غیرحضوری و مکاتبه ای مفاهیم قرآن کریم( جزء هفتم قرآن کریم)

جهت دریافت کتاب و سوالات مسابقه به دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علم و صنعت ایران ( آقای عزیزپور) مراجعه نمائید. آخرین مهلت تحویل پاسخنامه مسابقه به دفتر شاهد و ایثارگر، هفدهم خرداد می‌باشد. بیشتر بخوانید »

Scroll To Top